โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาปฐมวัย

 14 ก.ย 2561    2,733 ครั้ง

โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาปฐมวัย1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-26 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชา เอกปฐมวัย  เพศ หญิง เท่านั่น
2.  มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
3  คุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1-2 ไม่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่  17 – 20 กันยายน  และ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 เวลา  9.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  086-1939202   ครูรัชนี  ปัญโญใหญ่   ประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัคร