โรงเรียนบ้านต้นยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

 9 มิ.ย 2562    4,279 ครั้ง

โรงเรียนบ้านต้นยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป (ไม่จำกัดสาขา) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2562 สอบถามโทร.08-8226-5332

ประกาศรับสมัคร