โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา

 3 พ.ค 2562    4,362 ครั้ง

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 8000 บาท
1 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
5 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค รับรองตามสาขาวิชาที่สมัคร
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร