โรงเรียนบ้านจำปุย รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 15 พ.ค 2561    6,675 ครั้ง

โรงเรียนบ้านจำปุย รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน: 6,000- บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร