โรงเรียนบ้านค้างภิบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 11 ส.ค 2562    632 ครั้ง

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)
(2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงาน

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตัวยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร