โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ลำปาง) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาฟิสิกส์

 9 เม.ย 2562    1,744 ครั้ง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ลำปาง) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร