โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

 15 เม.ย 2561    5,875 ครั้ง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร