โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 3 อัตรา

 12 มี.ค 2561    2,441 ครั้ง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530 บาท
1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู
3 ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
4 มีความประพฤติดี อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องพักครูแนะแนว อาคารคุณากร (อาคาร 1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ โทร. 09-7923-3546

ประกาศรับสมัคร