โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    4,059 ครั้ง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตราสิบเอก)
1.นายสิบห้องปฏิบัติการ (ชาย)  จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
2.เสมียน (ชาย) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
3.ช่างไฟฟ้า (ชาย) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
4.เจ้าหน้าที่ที่ดิน (ชาย) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.  สาขาช่างสำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
5.นายสิบก่อสร้าง (ชาย) จำนวน 1 อัตรา  (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3739-3010 ถึง 4 ต่อ 62101

ประกาศรับสมัคร