โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

 11 ก.ค 2561    6,051 ครั้ง

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 8340 บาท
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 8340 บาท
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 8340 บาท
4. เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 8340 บาท
5. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 6500 บาท
6. แม่บ้านทำความสะอาดโรงอาหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 6500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5311-2181-4

ประกาศรับสมัคร