โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 6 ก.พ 2562    3,970 ครั้ง

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ เงินเดือน: 9460 บาท (ปวส./ปริญญาตรี)
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ เงินเดือน: 9460 บาท (ปวส./ปริญญาตรี)
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล เงินเดือน: 9460 บาท (ปวส./ปริญญาตรี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5311-2181 ถึง 4

ประกาศรับสมัคร