โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับสมัครพนักงานธุรการ

 1 พ.ย 2561    2,536 ครั้ง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  เปิดรับสมัครพนักงานธุรการในสำนักงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท
มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว   
เอกสารในการรับสมัคร : หลักฐานการแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง   
บัตรประจำตัวประชาชน
สัมภาษณ์ก่อนเข้าทำงาน
ติดต่อที่ คุณครูชูสิน เรืองหิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 089-923-5292
ที่อยู่ : 5/23 ซอย 69, 5/23 ลาดพร้าว แขวง สะพานสอง
เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศรับสมัคร