โรงเรียนนครระยองวิทยาคม รับสมัครครูวิชาเอกภาษาจีน 3 อัตรา

 1 พ.ย 2561    1,649 ครั้ง

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม รับสมัครครูวิชาเอกภาษาจีน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
สังกัดเทศบาลนครระยอง
รับสมัครครูวิชาเอกภาษาจีน
จำนวน 3 อัตรา
วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการจ้าง>>
-เป็นพนักงานจ้าง
-เงินเดือน 15,000 บาท
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
ติดต่อที่>>
ผอ.ไพเราะ วงษ์ไทยผดุง
0909916555
0946914196
รองแจง
0991454297