โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

 16 เม.ย 2561    4,871 ครั้ง

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเรจจการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาจีน
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร