โรงเรียนตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 6 พ.ค 2562    1,776 ครั้ง

โรงเรียนตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6,000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร