โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

 11 เม.ย 2562    2,765 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตาแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เลขที่  156  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร