โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

 11 ต.ค 2560    4,469 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร