โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

 3 เม.ย 2562    2,899 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขา/กลุ่มวิชาปฐมวัย
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 8-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร