โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 5 ธ.ค 2561    2,680 ครั้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช.ขึ้นไป (ปริญญาตรีได้) (ม.6ไม่ได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร