โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา

 3 พ.ย 2561    1,733 ครั้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองในสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงวิชาเอก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  2.50
3.  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร