โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รับสมัครตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

 12 มิ.ย 2562    1,381 ครั้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สาขาช่างคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 11-25 มิถุนายน 2562เว้นวันหยุดราชการ โทร 0-7539-9123 ต่อ 115

ประกาศรับสมัคร