โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

 2 มิ.ย 2562    2,407 ครั้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (เพศหญิง)1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. เพศหญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองไม่จำกัดสาขาวิชา
3. สามารถพักอาศัยอยู่กับนักเรียนประจำได้ตลอดเวลา
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการและบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร