โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

 8 ม.ค 2562    4,671 ครั้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน: 13800 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาแนะแนว 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : มีใบประกอบวิชาชีพครู สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองในสาขาวิชาต่อไปนี้
1.1การแนะแนว
1.2 จิตวิทยาการแนะแนว
1.3 จิตวิทยาการศึกษา
1.4 แนะแนวศึกษา
1.5 จิตวิทยา
1.6กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ 1.1-1.5

(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ห้องกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3848-5149

ประกาศรับสมัคร