โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 11 ต.ค 2561    4,213 ครั้ง

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9140 บาท
- เพศหญิง มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีจิตสาธารณะ รักในงานบริการ
- สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

2. ครูอัตราจ้างดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือน 9140 บาท
- ปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา (สากล)
-  วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (สากล)
- มีแฟ้มสะสมผลงาน
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์เครือข่ายฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 8800 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
-  อายุไม่เกิน 30 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 11-25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5351-1011

ประกาศรับสมัคร