โรงเรียนคลองสอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    2,678 ครั้ง

โรงเรียนคลองสอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสีอรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร