โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 10 ก.ย 2562    2,969 ครั้ง

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.  ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9140 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร