โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 9 ส.ค 2562    3,101 ครั้ง

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 ตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป และมีใบประกาศผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์บอล
-  มีประสบการณ์ในการฝึกสอนวอลเล่ย์บอลไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีผลงานด้านการสอนระดับต่างๆ (ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ)

2. ผู้ฝึกสอนกรีฑา จำนวน 1 ตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป และมีใบประกาศผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา
-  มีประสบการณ์ในการฝึกสอนกรีฑาไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  มีผลงานด้านการสอนระดับต่างๆ (ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ)

3. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 ตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป และมีใบประกาศผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล
-  มีประสบการณ์ในการฝึกสอนฟุตซอล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีผลงานด้านการสอนระดับต่างๆ (ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ)

4. ผู้ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
- เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป  วิชาเอกพลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ห้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9 -15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร. 054-652245

ประกาศรับสมัคร