โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

 7 เม.ย 2562    3,553 ครั้ง

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการ Mini English Program (MEP)
1. ครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ  1 อัตรา เงินเดือน 32,000  - 35,000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง Co-teaching 1 อัตรา  เงินเดือน 13,000 บาท (จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร