โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT

 1 มิ.ย 2562    1,321 ครั้ง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT Support จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 1500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2431-3725 ต่อ 444

ประกาศรับสมัคร