โรงพิมพ์ตำรวจ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 4 ก.ค 2562    2,284 ครั้ง

โรงพิมพ์ตำรวจ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพิมพ์ตำรวจ
1. พนักงานการพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท 4 สี จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องพิมพ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2. พนักงานการพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท 1 สี จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องพิมพ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3. พนักงานตัด 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดกระดาษงานสิ่งพิมพ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

4. พนักงานทำรูปเล่ม 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการทำรูปเล่มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร