โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

 12 มี.ค 2561    1,888 ครั้ง

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 045-319300

ประกาศรับสมัคร