โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

 13 มี.ค 2561    6,874 ครั้ง

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติ สาขาาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7520-1236

ประกาศรับสมัคร