โรงพยาบาลโพนนาแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 12 เม.ย 2562    2,683 ครั้ง

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4270-7003 ต่อ 125,126

ประกาศรับสมัคร