โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา

 25 พ.ย 2561    2,608 ครั้ง

โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
 1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 2. พนักงานเปลจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 450 บาท
 4. พนักงานบริการเอกสาร  จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 5. พนักงานทำความสะอาดจำนวน 6  อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 300 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561  เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร