โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 2 ก.พ 2562    3,045 ครั้ง

โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว
อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท

2. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อัตราค่าจ้างวันละ 630 บาท และค่าตอบแทนฉบับที่ 11 4,500 บาท

3.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562เว้นวันหยุดราชการ โทร. 043-499123

ประกาศรับสมัคร