โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 10 ส.ค 2561    3,304 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,600 บาท
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,220 บาท
- วุฒิไม่กว่า ม.6

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร