โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 3 ม.ค 2562    2,199 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5554-3027

ประกาศรับสมัคร