โรงพยาบาลแม่วงก์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 3 ก.พ 2562    3,017 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่วงก์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท
- ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท
- ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท
อัตราค่าจ้างคิดเฉพาะวันทำงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-238012

ประกาศรับสมัคร