โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 12 มิ.ย 2562    5,366 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร