โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 11 ส.ค 2562    895 ครั้ง

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร