โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 10 ส.ค 2561    4,814 ครั้ง

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริการธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร