โรงพยาบาลแกลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา

 2 ธ.ค 2561    1,842 ครั้ง

โรงพยาบาลแกลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11530-15700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3867-7533 ถึง 40 ต่อ 202-203

ประกาศรับสมัคร