โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 4 ม.ค 2562    2,612 ครั้ง

โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11530 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3867-7533 ถึง 40 ต่อ 202 -203

ประกาศรับสมัคร