โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ

 3 มี.ค 2562    1,751 ครั้ง

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนวิทยาและกำหนดอาหาร โภชนาการและกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
4. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
5. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร