โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 14 เม.ย 2561    6,790 ครั้ง

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร  1 อัตรา (ปริญญาตรี + มีใบประกอบ) เงินเดือนตามวุฒิ
2. นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา (ปริญญาตรี + มีใบประกอบ) เงินเดือน 15000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร