โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา

 7 พ.ค 2562    3,623 ครั้ง

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 10 อัตรา
3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา  
5. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
7. พนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา
8. พนักงานประจำตึก(ศูนย์สะอาด) จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4286-2123 ต่อ 2717

ประกาศรับสมัคร