โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

 12 ส.ค 2562    2,600 ครั้ง

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สะอาด) 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4286-2123 ต่อ 2717

ประกาศรับสมัคร