โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา

 16 พ.ค 2561    9,060 ครั้ง

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา เงินเดือน 14,750 บาท
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
3. พนักงานเก็บเงิน 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
4. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา  เงินเดือน 7,590 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา  เงินเดือน 7,590 บาท
6. พนักงานประจำตึก 11 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
7. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
8. พนักงานซักฟอก 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
9. พนักพนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สะอาด)   7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4286-2123 ต่อ 2717

ประกาศรับสมัคร