โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา

 5 เม.ย 2562    3,538 ครั้ง

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 10 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
4. ผู่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการจัดการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
7. พนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา
6. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4286-2123 ต่อ 2717

ประกาศรับสมัคร