โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 4 ก.ค 2562    769 ครั้ง

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ หรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-8700, 0-3432-1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร